Jelica Bulajic

Bulajic Jelica

M.A. in Applied Arts, Applied Painting module

Born in 1993. in Belgrade. Graduated in Applied Painting, from Faculty of Applied Arts at the University of Belgrade in 2016, as a member of prof. Siniša Žikić`s class. Acquired her Master`s degree at the same faculty in prof. Miroslav Lazović`s class in 2017, gaining the title Master of Applied Arts, Applied Painting module. A long-standing member of the Serbian Central Military Club`s Art Group, participated in several group exhibitions in the Club`s gallery. Also a member of the Serbian and Indonesian society of friendship NUSANTARA, which allowed her to participate in one group exhibition in Belgrade. Participated in workshop “DODIR” at “Veljko Ramadanović” elementary school, achieving extraordinary results and realizing methodical practice through the project “Mudrost čula – dečije likovno stvaralaštvo” for year 2016/17, supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development.

Member of ULUS from 2018.

Employed as indenpendent artist from 2019.

Currently living and working in Tralee, Ireland.

Phone: +353 83 096 0050

Email: pejdicjelica@gmail.com

Exhibitions:
2011. „Srbiji na dar“ exhibition for Vidovdan, Serbian Central Military Club’s Art Group;
2011. NUSANTARA’s exhibition – „Iz Srbije maštam o Indoneziji“;
2011. Exhibition in December, Serbian Central Military Club;
2012. „Pozdrav prazniku“ – Exhibition dedicated to „Boj na Kosovu 1389“;
2012. Belgrade Art base festival, King Peter’s house, „Creativity takes courage“;
2013. „Sloboda kontrolisanih boja“, Serbian Central Military Club’s Art Group;
2014. Zgraphito technique Students exhibition, City Library’s gallery, Pančevo;
2014. Participation in project „Budi Coolturan“ ESTIEM LG organisation;
2016. KLASA 52’s exhibition at Kvaka 22;
2016. Multimedial exhibition „Black box“ – „Brisanje prošlosti“ at Mikser house festival;
2016. KLASA 52’s exhibition at Art Gallery Hadži;
2017. „Prolećna izložba“ at Paviljon Cvijete Zuzorić;
2017. „Impuls“ at Night gallery Petak;
2018. „Beskrajnost“ at Night gallery Petak;
2018. „Prolećni likovni salon“ at gallery Masuka, Velika Plana.
2019. „New members of ULUS“ at Paviljon Cvijete Zuzorić;
2019. „Festival srpskog podzemlja“ Novi Sad;
2019. Umetnikov otisak at Night gallery Problem;
2019. „Jesenja izložba“ at Paviljon Cvijete Zuzorić;
2020. „Women in art“, Majdanpek.
Solo exhibitions:
2018. „Stakleno zvono“ project realized by Jelica Pejdić and Katarina Stojanović, at AKC Gnezdo, Kruševac;
2018. „Emotivni dnevnik“ at gallery Beti Ford, Belgrade;
2018. Humanitarian exhibition with Kristina Jablanović and Emilija Vasić, Belgrade;
2019. Selling exhibition May 12th, Belgrade;
2019. Selling exhibition September 28th, Belgrade;
2019. „Muški akt“ at Foaje u Cara Nikolaja, Belgrade;
2020. „Vreme umetnosti – muški akt među pejzažima“ joint exhibition with Đorđe Bekčić and Kristina Jablanović, Centar za kulturu Majdanpek.
Prices:
2019. 1st price at „Kreativacija“ organized at Nook Art Hub.

Jelica Bulajic
separator image
Jelica Bulajic

Јелица Булајић

Мастер примењени уметник, зидно сликарство

Рођена 1993. године у Београду. Дипломирала на Факултету примењених уметности у Београду 2016. године, смер Зидно сликарство у класи професора Синише Жикића. На истом факултету завршава Мастер студије 2017. године код ментора проф. Мирослава Лазовића и стиче звање Мастер примењени уметник зидног сликарства.

Дугогодишњи члан Ликовне групе Дома Војске Србије, у оквиру које учествује на више колективних изложби у Галерији Дома Војске.Такође члан културног удружења српско-индонежанског пријатељства NUSANTARA, у оквиру ког учествује на колективној изложби у Београду. У основној школи „Вељко Рамадановић“ у оквиру радионице „ДОДИР“, остварује посебне резултате и реализацију методичке праксе у оквиру пројекта „Мудрост чула – дечје ликовно стваралаштво“ за 2016/17. годину под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Члан УЛУС-а од 2018. године.

Статус самосталног уметника од 2019. год.

Живи и ствара у Београду.

Контакт: +38164/30-20-200

Email: pejdicjelica@gmail.com

Излаже на више колективних изложби, и то:
2011. „Србији на дар“ Видовданска изложба Ликовне групе Дома Војске;
2011. Изложба слика чланова друштва NUSANTARA – „Из Србије маштам о Индонезији“;
2011. Децембарска изложба Ликовне групе Дома Војске;
2012. „Поздрав празнику“ – Изложба посвећена боју на Косову 1389;
2012. Belgrade Art base festival, кућа краља Петра, „Creativity takes courage“;
2013. „Слобода контролисаних боја“, Изложба Ликовне групе Дома Војске у сусрет Видовдану;
2014. Изложба зграфита студената ФПУ, Галерија градске библиотеке у Панчеву;
2014. Учешће у реализацији пројекта „Budi Coolturan“ ESTIEM LG организације;
2015. Изложба КЛАСЕ 52 у простору Квака 22;
2015. Мултимедијална изложба „Black box“ – Брисање прошлости у оквиру Mikser house фестивала;
2015. Изложба КЛАСЕ 52 у Арт галерији Хаџи;
2017. „Пролећна изложба“ у Павиљону Цвијете Зузорић;
2017. „Импулс“ у Ноћној галерији Петак;
2018. „Бескрајност“ у Ноћној галерији Петак;
2018. „Пролећни ликовни салон“ у галерији Масука, Велика Плана.
2019. Изложба нових чланова УЛУС-а, Павиљон Цвијете Зузорић;
2019. Фестивал српског подземља, Нови Сад;
2019. Уметников отисак Ноћна галерија Проблем, Београд;
2019. „Јесења изложба“ у Павиљону Цвијете Зузорић, Београд;
2020. Изложба „Жене сликари“, Мајданпек.
Самосталне изложбе:
2018. „Стаклено звоно“ пројекат реализован у сарадњи са Катарином Стојановић, у АКЦ Гнездо, Крушевац.
2018. „Емотивни дневник“ у галерији Бети Форд, Београд;
2018. Хуманитарна изложба са Кристином Јаблановић и Емилијом Васић, Београд;
2019. Продајна изложба 12.мај, Београд;
2019. Продајна изложба 28.септембар, Београд;
2019. „Мушки акт“ у Фоајеу у Цара Николаја, Београд;
2020. „Време уметности – мушки акт међу пејзажима“ са Ђорђем Бекчићем и Кристином Јаблановић, Центар за културу Мајданпек.
Награде:
2019. Прва награда на такмичењу Креативација у оквиру Nook Art Hub-а.

Jelica Bulajic